Svecert Iso 9001 Cmyk

 

Vårt kvalitetsarbete

 

 

Aneby Buss AB har varit kvalitetscertifierade sedan 2009.

Genom åren har vårt kvalitetsarbete förändrats och förbättrats.
Vi mäter våra egna arrangerade beställningsresor genom enkäter några ggr per år.

När det gäller skolskjutstrafiken följs den trafiken upp genom ständiga träffar med våra uppdragsgivare Aneby Kommun.

När det gäller linjetrafiken följs den trafiken upp genom träffar med vår uppdragsgivare Buss i Väst AB samt Trafikhuvudmannen Jönköpings Länstrafik.

Våra kvalitetsmål för år 2015/2016

Mål nr 1
När förare orsakar en skada på buss, plåtskada eller repa skall en skaderapport skrivas. Rapportblankett nr 8.1.22.
Målet under året är att få en ny rutin med rapportering av skador att fungera.

Mål nr 2
Under verksamhetsåret skall medelförbrukningen hållas som minst på samma nivå under 2015/2016 som året innan, 2,06 L/mil uträknat på alla fordon.

Mål nr 3
Under verksamhetsåret skall minst fem förare utbildas i ekonomisk körning.

Mål nr 4
Under verksamhetsåret 2015/2016 skall ett arbete inledas för att effektivisera arbetet på kontoret.

Mål nr 5
Under året 2015/2016 skall utökade kontakter genomföras med vår depå i Tranås, Eksjö och Nässjö.