Smblogga Jpgrgb 1

 

 

Img 0196

Vårt miljöarbete

 

Aneby Buss AB har varit miljödiplomerade sedan 2006.

Under åren har vårt miljöarbete förändrats och förbättrats.
2006 genomfördes Heavy ECO-driving kurs med alla chaufförer. Uppdatering för våra chafförer både nyanställda och tidigare anställda sker årligen.
Varje månad redovisas bränsleförbrukning för varje buss i personalrummet.
Vi har i ett flertal av våra bussar bränslemätare Econen där varje chaufför kan se sin egen förbrukning under tiden han/hon kör.

I övrigt sorterar vi fårt avfall, allt från drickaburkar, PET-flaskor, metallförpackningar m.m.
I tvätthallen använder vi miljövänligt schampo och avfettning.
Vi försöker följa utvecklingen inom miljöområdet mot mera miljövänliga produkter.

2008 fick vi Aneby kommun:s miljöpris.

 

 

Miljöpolicy

Aneby Buss AB arbetar för att upprätthålla en god service, en god arbetsmiljö samt genomföra säkra transporter till minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta skall uppnås genom att:

Gällande miljölagstiftning efterlevs och ses som minimikrav.

Identifiera och dokumentera de miljöaspekter som berör verksamheten.

Sätta upp relevanta och ekonomiska miljömål.

Vid varje uppnått mål sätta upp nya mål och vid de mål som har uppfyllts göra utvärdering om varför de inte lyckades.
(skall utvärderas varje år innan 1 februari).

Dokumentera och kontinuerligt följa upp miljöarbetet för att uppnå ständig förbättring.

Personal och övriga berörda informeras om miljöarbetet i form av policy, mål, åtgärder och resultat.

Vid inköp av varor ta så stor miljöhänsyn som är ekonomiskt möjligt, samt succesivt byta ut produkter mot sådana som är miljömärkta.

Föregå med gott exempel i trafiken genom att planera körningen och köra lugnt och miljövänligt och därmed minska bränsleförbrukningen.

Hålla policyn och miljöåtgärder tillgängliga för kunder och allmänhet.

Miljömål för 2015/2016

att behålla minst den nivå på bränsleförbrukningen under 2014/2015 även för 2015/2016. 2,06 L/mil i medel för alla fordon.

att utbilda minst fem chaufförer i ECO-driving.